collect the videos you love
collect | share | explore

DoanhnhancuoituanVN

Videos Collected

    No videos

DoanhnhancuoituanVN

[send message]
Member since: 05 Oct, 2020
Website: https://www.doanhnhancuoituan....
Location: 40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh
About me:
https://www.doanhnhancuoituan.com.vn - Doanh Nhân Cuối Tuần là nơi tổng hợp tin tức về các CEO, Start Up trong lĩnh vực tài chính, công nghệ, kinh doanh, bất động sản... Địa chỉ: 40 Phùng Hưng Phường 13 Quận 5, Hồ Chí Minh. SĐT: 0909019920 https://www.linkedin.com/in/doanhnhancuoituanvn/ https://www.facebook.com/doanhnhancuoituanvn/ https://twitter.com/Doanhnhanctvn

Followers (0)

[show all]
None

Following (0)

[show all]
None