collect the videos you love
collect | share | explore

FolyaNelson

Videos Collected

    No videos

FolyaNelson

[send message]
Member since: 10 Aug, 2019
Website: https://songbacmaxi.com/online...
Location: Miền Nam
About me:
Tên tôi là Folya Nelson, tôi đến từ Thành phố. Tôi là một quản lý tuyển dụng cao cấp. Tôi đã làm việc được hơn 5 năm. Bắt đầu với một máy rửa chén. Cuộc sống không dễ dàng, tôi phải làm việc trong chuyên môn của mình. Bây giờ tôi sống trong một biệt thự. Có gia đình và trẻ em. Tôi yêu thiên nhiên và hứng thú. Tôi làm việc tại sòng bài Maxi.

Badges

1 year
club

Collections

Followers (3)

[show all]
thumbnail

Following (0)

[show all]
None