collect the videos you love
collect | share | explore

NganMuaBanNhanh

Videos Collected

    No videos

NganMuaBanNhanh

[send message]
Member since: 13 Dec, 2019
Website: https://muabannhanh.com/
Location: Ho Chi Minh city, Viet nam
About me:
Mạng xã hội MuaBanNhanh Nền tảng thương mại điện tử toàn diện https://muabannhanh.com/ Hotline: (028) 7300 6688 365 Lê Quang Định, phường 5, Bình Thạnh, TPHCM * Mạng xã hội MuaBanNhanh gần 250.000 thành viên tích cực 
 * Nền tảng ChatNhanh miễn phí kết nối thành viên nhanh dễ dàng 
 * Phần mềm quản lý bán hàng miễn phí nhanh dễ dàng 
 * Hệ thống đánh giá, cho điểm uy tín người bán và người mua 
 * Nền tảng Blog xây dựng nội dung tư vấn, hỗ trợ, đánh giá, so sánh, SEO Hoài bão: Mua Bán Nhanh là hệ thống nền tảng, mạng xã hội hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tiểu thương, người khởi nghiệp mua bán... Hệ thống thương mại điện tử đặc thù của Việt Nam. Sứ mệnh: Kết nối và hỗ trợ "sức mạnh" cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, người khởi nghiệp tồn tại, phát triển và cạnh tranh kinh doanh với "người không lồ", các tập đoàn trong và ngoài nước.

Badges

1 year
club

Collections

Followers (2)

[show all]
thumbnail

Following (0)

[show all]
None