collect the videos you love
collect | share | explore

alisaeedi

Videos Collected

    No videos

alisaeedi

[send message]
Member since: 07 Jun, 2022
Website: https://drsalimiclinic.com/%D8...
About me:
برای افرادی که به دنبال جراحی کاهش وزن هستند، هیچ چیز بهتر از گوش دادن به تجربیات کسانی که تحت عمل جراحی بای پس معده قرار گرفته اند، نیست. با گوش دادن به تجربیات این افراد و دیدن سبک جدید آنها، تصور بهتری از روزهای خوب بعد از جراحی خواهید داشت. در واقع شما در کنار کسانی هستید که با آنها همدردی می کنید، افرادی که مانند شما روزهای سخت چاقی را پشت سر گذاشته اند و تمام سختی های زندگی با آن را پشت سر گذاشته اند. آنها همجنس گرایان شما هستند که اکنون پس از جراحی بای پس معده به وزن ایده آل خود رسیده اند، تقریباً با بیماری های مرتبط با چاقی خداحافظی کرده اند، امید به زندگی آنها چندین برابر شده است.

Badges

1 year
club

Collections

Followers (0)

[show all]
None

Following (0)

[show all]
None