collect the videos you love
collect | share | explore

giupviechong15

Videos Collected

    No videos

giupviechong15

[send message]
Member since: 26 Nov, 2019
Website: https://giupviechongdoan.com/
About me:
Người giúp việc sẽ được đào tạo nghề giúp việc qua chương trình “Đào tạo người giúp việc cấp tốc” của trung tâm Hồng Doan. Do vậy các chị em lần đầu tiên đi làm giúp việc cũng không phải lo lắng.

Followers (2)

[show all]
thumbnail
thumbnail

Following (0)

[show all]