collect the videos you love
collect | share | explore

thangvi96

Videos Collected

    No videos

thangvi96

[send message]
Member since: 06 Jun, 2021
Website: https://thangvi.com
Location: hà nội
About me:
Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ. Email: [email protected] Số Điện Thoại: 0977007352

Badges

1 year
club

Collections

Followers (0)

[show all]
None

Following (0)

[show all]
None