collect the videos you love
collect | share | explore

truongvietnam / followers

Followers

    andreabj91
    melissapi1

truongvietnam

[send message]
Member since: 11 Feb, 2018
Website: http://truongvietnam.net/
Location: 322 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
About me:
Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội dự đoán năm nay, các chuyên ngành trước đây của trường đã đào tạo khả dĩ cải tiến lên thành ngành, nói cách khác là tách ra thành những ngành độc lập. Trường học cũng suy diễn mở chút ít ngành mới là logistics và quản lý chuỗi cung ứng , thương mại điện tử, các Khóa học đào tạo bằng tiếng Anh như quản trị khởi nghiệp , một ngành rất không thể thiếu cho xã hội là định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro.

Badges

4 year
club

Collections

Followers (2)

[show all]
thumbnail
thumbnail

Following (0)

[show all]
None