collect the videos you love
collect | share | explore

danhbongsan

Videos Collected

    No videos

danhbongsan

[send message]
Member since: 15 Dec, 2019
Website: https://congtybetongdanang.com...
Location: K62/27 Lê Cơ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Relationship status: Single
About me:
BTMDANANG chuyên thi công mài sàn bê tông, đánh bóng sàn bê tông, xoa nền sàn bê tông, rải tăng cứng hardener, mài lộ cốt liệu, mài lộ đá mi, mài hạ cốt nền Công ty bê tông Đà Nẵng Website: https://congtybetongdanang.com Địa chỉ: K62/27 Lê Cơ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam Số điện thoại: 0767599014

Collections

Followers (0)

[show all]
None

Following (0)

[show all]