collect the videos you love
collect | share | explore

darb

Videos Collected

    No videos

darb

[send message]
Member since: 03 Jun, 2019
Website: https://achilandor.com/blog/
About me:
ساختمان ها و سازه های پایدار ساختمانی مقاوم که کوچکترین جزئیات در ساخت آن درنظرگرفته شده: دفتر اصلی کمپانی "وکتور" در استاتگارت نشان پلاتینی(بعد از طلایی) گواهی آچیلان در را در سال 2017 دریافت کرد. "گزه" به کمک درب اتوماتیک توانست امتیازات زیادی در طراحی و اجرای این پروژه به دست آورد. ساختمان سبز- سازه ای پایدار و تثبیت شده تغییرات آب و هوا و کمبود منابع باعث شده تا صنعت ساخت و ساز به فکر اصلاح بیافتد.هم اکنون ساختمان هایی که پوشش طبیعی را در خود جای میدهند و اصول ماندگاری را رعایت میکنند ارجح هستند. گواهی های متنوعی برای تعیین سطح استانداردهای آنان و سایر سازه ها نیز موجود هستند. ساخت و ساز های اکولوژیک به عنوان یک تعهد و چالش ما تنها یک سیاره داریم. چگونه میتوانیم آن را حفظ کنیم؟ چگونه بر روی آن زندگی کنیم، کار کنیم و بسازیم تا برای نسل آینده نیز قابل سکونت باشد؟ با حفظ خط مشی ملاحظه کارانه. این امر وظیفه ی کل جامعه منجمله صنعت ساخت ساز میباشد. کلمه ی کلیدی دراینجا "ساختمان سبز" است. ساخت و ساز پایدار و مقاوم که شامل انتخاب مکان و مصالح مناسب و صرفه جویی در منابع انرژی در خارج و داخل ساختمان میشود. ایده ی کلی ساختمان سبز بر مبنای حفظ اکوسیستم و محیط زیست و منفعت مردم و جامعه میباشد. در نتیجه این شامل ارتباط میان مردم و محیط زیست و ساخت و ساز و اکوسیستم میشود. هدف بر جای گذاشتن دنیایی سالم به عنوان زیستگاهی برای نسل آینده است. اصول راهنما در این زمینه شامل کل چرخه ی ساخت و ساز از ابتدای فرایند و تمامی مراحل ساخت آن میشود. در نتیجه مشخصات اصلی ساختمان "سبز" شامل یک طراحی با کیفیت بالا در زمینه ی اکولوژیک است. این شامل حداکثر صرفه جویی و استفاده ی بهینه از منابع انرژی، آب و سایر مواد است. اثرات تخریبی بر روی سلامتی و محیط زیست به حداقل خود میرسند. ساختمان های هوشمند- ساختن سازه های اصلح را ممکن میسازند در نتیجه سازه های بادوام شامل ساختمان های هوشمندی میشوند که در آنها استفاده بهینه از منابع و تکنولوژی های اتوماتیک برای افزایش راحتی و کارایی وجود دارد. ساختمان های هوشمند محیطی راحت و شامل تکنولوژی دوستدار محیط زیست را ارائه میدهند. این ویژگی ها سبب میشود آنها برای زندگی و کار بیشتر مثمرثمر باشند. در عمل، تمرکز اصلی بر روی چگونگی مصرف انرژی ست. در آلمان هزینه هایی که صرف املاک میشود چهل درصد کل انرژی مورد نیاز را صرف میکند. برای مثال اگر پنجاه درصد ساختمان های قدیمی جهت مقاوم سازی تجدیدبنا میشدند کربن دی اکسید منتشره تا 200 میلیون تن در سال کاهش پیدا میکرد. اکنون تمامی ساختمان های جدید با توجه به صرفه جویی در انرژی ساخته میشوند. گواهینامه برای ساختمان های سبز ساختمان امپایر استیت مشهورترین ساختمان اداری در جهان است. این ساختمان در سال 2009 کاملاً بازسازی شد. از آن زمان نمونه ی مقاوم سازی و مصرف بهینه انرژی میباشد. در سال 2011 نشان طلایی جایزه ی آچیلان در را دریافت کرد. همچنین بزرگ ترین ساختمان در ایالات متحده است که چنین عنوانی کسب میکند. آچیلان در یکی از شناخته شده ترین گواهی نامه ها برای تأیید کیفیت اکولوژیک ساختمان هاست. ساختمان های پایدار دارای ارزش بیشتر و هزینه های عملیاتی و نگهداری پایین تر هستند. کیفیت بالای آنها بر مالکان و مستأجران محضر است و راحت تر به خرید و فروش میرسند. ساختمان های دارای گواهینامه هم در مقیاس ملی و هم بین المللی اعتبار پیدا کرده اند. مطالبه برای ساختمان های دارای گواهینامه به طور پیوسته رو به افزایش است. گواهینامه های متعددی برای این سازه ها در جامعه ی بین الملل تعیین و صادر شده است. آنها با استفاده از معیارهای خاصی ساختمان ها را ارزیابی میکنند. اما بر اساس استانداردها و روال جاافتاده ی ملی خود به قضاوت نهایی میپردازند. شناخته شده ترین سیستم های ارزشیابی ساختمان سبز:  سیستم ارزیابی انگلستان  سیستم ارزیابی از شورای ساختمان سبز ایالات متحده  سیستم ارزیابی آلمان این گواهینامه ها به سازندگان و صاحبان املاک اجازه میدهد تا از معیارها و دستورالعمل های لازم برای ساخت این سازه ها پیروی کنند. آنها اکنون در سطح جهانی به اجرا درمی آیند. - اساس نامه ی استانداردهای محیط زیستی مشخصات محصول ساختمان سبز از مصالح مناسب از نظر اکولوژیک و با ضایعات کم استفاده میکند. اطلاعات زیست محیطی چرخه ی طول عمر یک محصول را به دست میدهد. این میتواند مبنای مقایسه برای تولیداتی با کارکردهای مشابه باشد. مبتنی بر داده های مستقل بررسی شده از ارزیابی چرخه های زیست محیطی و ماژول های اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد آچیلان در می باشند. مؤسسه ی سازه و محیط زیست آلمان و تکنولوژی ساخت پنجره در روزنهایم زمینه ساز این برنامه در آلمان هستند. آنها برای بخش ساخت و ساز گواهینامه های درب اتوماتیک طراحی و منتشر میکنند. دستورالعمل تهیه ی ها از سال 2005:  تولید کنندگان ارزیابی اکولوژیک محصول خود را به عنوان سیستم راهبند مطابق با استاندارد اروپا ارائه می دهند.  پنجره دوجداره اطلاعات را توسط کارشناسان مستقل بررسی میکند و سپس دوربین مدار بسته منتشر میشود. گواهینامه های راهبند مصالح و یا محصولات را بر اساس تأثیرشان بر محیط زیست و ارزیابی اکولوژیک و ویژگیهای کاربردیشان توصیف میکنند. این اطلاعات به کل چرخه ی ساخته شدن محصول یا سازه مرتبط است. انرژی مصرفی و پسماندها و دوام و ظرفیت انهدام و بازیافت شناسایی میشوند. EPD ها اساس داده ها برای ارزیابی پایدار سازی ساختمان ها را تشکیل میدهند.برای مثال از طریق سیستم های ارزیابی بین المللی پنجره دوجداره یا سیستم هایی تحت درب آکاردئونی و یا وزارت فدرال ساخت و ساز ایجاد میشوند. گروه های علاقه مند میتوانند وبسایت درب ریولوینگ را برای درب بیمارستانی یک محصول یا تولید کننده ی خاص سرچ کنند. برنامه ریزان پروژه می توانند طراحی ساختمانی با حداقل تأثیرات زیست محیطی را انتخاب کنند. سه گواهینامه ساختمان کلیدی سیستم های گواهی پایداری و استحکام تمامی ساختمان ها را بررسی میکنند. بهتری در از آلمان و درب اسلایدینگ امریکایی و کانادایی از فراگیرترین گواهی های حال حاضر هستند. برای مثال بانک Deutsche تصمیم گرفت تمام ساختمان های شرکت خود را با توجه به درب اتوماتیک گردشی گواهی کند تا بتواند وجهه ی بین المللی املاک خود را ارتقاء دهد. هر سه این برندها از دستورالعمل بنیادین یکسانی پیروی میکنند. ساختمان هایی که هدف بردن تقدیرنامه ها را دارند باید فهرستی پیچیده از الزامات را رعایت کنند. معیارهای گوناگونی با استفاده از سیستم امتیازدهی ارزیابی میشوند و به ساختمان تعلق میگیرند. ارزیابی بر اساس قوانین اصلی و فرعی تعیین کننده ی پایداری حاصل میشود. "به عنوان شرکتی که پایدارسازی را به عنوان راهنمای کلیدی تحکیم کرده و سهمی فعال در ساخت و ساز صرفه جویانه دارد عضویت درب شیشه ای یک انتخاب بدیهی ست." بریجیت وُستر-آلبر، مدیر اجرایی "گزه" مهم ترین سیستم های ارزیابی ساختمان سبز: راهبند و کرکره برقی اهمیت پایدارسازی ساختمان در سال های اخیر بسیار رو به فزونی رفته است. سیستم های صدور گواهینامه برای ساختمان های پایدار در کنار رشد سیستم معیار و ارزیابی هر روز بیشتر به رسمیت شناخته میشوند. گواهینامه ساختمان زمانی اعطا می شود که کیفیات مورد نیاز یک سازمان مشخص و منتشر شده باشند. این گواهینامه ها در درجه ی اول برای تضمین کیفیت و اعلام عمومی آن استفاده میشود. سرمایه گذاران، مالکان، مستأجران و کاربران می توانند کیفیت یک ساختمان را بر اساس گواهینامه ی آن ارزیابی کنند. مقایسه میان سه نشان انتخاب شده به دلیل تفاوت اصول ارزیابی شان سخت است. پایگاه داده های آنلاین برای تولیدات سازه ی سبز تولیدکنندگان برای دریافت گواهینامه نیاز به برنامه های تولیدی مطابق با الزامات گواهینامه دارند. پایگاه داده های آنلاین میتواند به این بررسی کمک کند. سازندگان می توانند تعهد خود را در زمینه ی پایدارسازی ثبت کنند.  دوربین مداربسته یک پایگاه داده تحت نظر مؤسسه ی سازه و محیط زیست آچیلان در که داده های خود را از در فرمت راهبند میگیرد.در نتیجه میتواند برای محاسبه ی ارزیابی های اکولوژیک یک ساختمان به کار رود.  این پایگاه داده لیست محصولات ساختمانی شاملا همراه اطلاعات کامل فهرست میکند. پلی میان محصولات ساختمانی و سیستم گواهینامه برای ساختمان ها با تهیه ی داده های لازم برای صدور گواهینامه ایجاد میکند.  درب شیشه ای یک پایگاه داده برای محصولاتی ست که طبق درب شیشه ای و یا شرکت achilandor ارزیابی شده اند. این پایگاه اطلاعات و اسناد مورد نیاز برای متخصصین ساخت و ساز را فراهم می آورد. از جمله مزایای آن: صرفه جویی در زمان به هنگام تحقیق و جمع آوری مدارک. طراحی امنیت برای پروژه های ساختمان سبز و تهیه ی همه ی مدارک مرتبط. سازه های پایدار با "گزه" "گزه" به عنوان یک عضو فعال و شورای ساختمان پایدار آلمان از ساختمان پایدار حمایت میکند. "گزه" از مراحل تهیه تا تولید و خدمات پس از فروش طبق آخرین استانداردهای زیست محیطی کار میکند. سیستم مدیریت کیفیت ما بر اساس استاندارد درب شیشه ای گواهی شده است. طول عمر محصولات "گزه" گواهی بر پایداری آنها است. محصولات "گزه" با توجه به میزان بالای مواد خام فلزی بسیار قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست هستند. آنها همچنین سهم مهمی در ساختمان های بهینه سازی شده ی مصرف انرژی دارند. سیستم های درب اتوماتیک "گزه" به گونه ای بسته میشوند که از هدر رفتن هوای گرم یا سرد داخل اتاق جلوگیری کنند. سیستم های پنجره اتوماتیک نیز بخشی از سیستم تهویه و هوادهی هستند که از هوای تازه و وزش باد و تکنولوژی حرارتی استفاده می کنند. درایوهای هوشمند با آخرین مدل کنترلی از "گزه" تنها با فشار یک دکمه سیستم هوادهی شما را به کار می اندازند. آنها همچنین می توانند با سنسورهایی ترکیب شوند که در صورت نیاز به طور خودکار پنجره ها را باز و بسته می کنند. تهویه طبیعی و خنک کننده در شب نیز به طور طبیعی ساختمان را خنک میکند و از مصرف کولر میکاهد. محصولات "گزه" ضوابط درب اتوماتیک اسلایدینگ را رعایت میکنند "گزه" به طور داوطلبانه برای محصولات خود اطلاعات جامعی در حوزه ی درب شیشه ای منتشر میکند. محصولات "گزه" شواهدی مبنی بر پیروی از معیارهای و راهبند را از طریق ارائه می دهند. بنابراین در پایگاه داده های کرکره برقی و درب شیشه ای با گواهینامه های مربوطه ذکر شده اند. این مدارک نشان میدهند که محصولات "گزه" در چه نقاطی از یک ساختمان میتوانند در خدمت گواهینامه های کرکره برقی یا باشند. در نتیجه "گزه" به مشتریان خود کمک میکند تا به استانداردهای این گواهینامه ها برسند. ساختمان های نمونه در تمام نقاط دنیا نیاز و ساخت ساختمان های پایدار رو به افزایش است. در آلمان به بیش از 130 ساختمان گواهینامه ی اعطا شده است. برای مثال ساختمان شرکت وکتور اینفورماتیک. طرح های تسهیلاتی گواهی محصولات نمایندگی شفاف و مبنی بر مدرک مشخصات محصول راهبند برای "گزه" حائز اهمیت است. محصولات "گزه" معیارهای برآورده می کنند. این امر برای معماران به هنگام طراحی سازه های بهینه به طور فزاینده ای اهمیت دارد. "گزه" از تولید و طراحی و نوسازی ساختمان های سبز حمایت میکند.

Badges

2 year
club

Collections

Followers (2)

[show all]
thumbnail

Following (17)

[show all]
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail