collect the videos you love
collect | share | explore

kullboys

Videos Collected

    No videos

kullboys

[send message]
Member since: 22 Jan, 2018
Website: https://www.quora.com/profile/...
About me:
Cầu miền Trung thì cầu lô rơi thường là cầu kẹp số và cầu ghép số có tỷ lệ về cao hơn, ta xét trong kết quả xổ số miền Trung có cầu kẹp số về trong ngày 21/1 là Khánh Hòa về 2392 (giải 5), 83193 (giải 4.6); Kon Tum về 95696 (giải 4.3), 24464 (giải 3.2), 50220 (giải nhất) ta được cặp số đánh ngày 22/1 là 39 – 19 – 56 – 46 – 22. Ngoài ra có các số ghép lại với nhau từ giải 7 và giải 6 của kết quả ngày 21/1 làm cầu động đánh cho miền Trung ngày 22/1.

Badges

5 year
club

Followers (3)

[show all]
thumbnail
thumbnail

Following (0)

[show all]
None