collect the videos you love
collect | share | explore

suabim

Videos Collected

    No videos

suabim

[send message]
Member since: 19 Apr, 2020
Website: https://khoayduochanoi.com
Location: Vietnam
Relationship status: Single
About me:
Khoa Y Dược Hà Nội là một trong số các trường Y Khoa hàng đầu tại Khu vực miền Bắc Việt Nam. Trường với sứ mệnh cao cả là thực hiện đào tạo đội ngũ sinh viên tốt nghiệp có trình độ tay nghề cao.

Collections

Followers (2)

[show all]
thumbnail

Following (0)

[show all]
None