collect the videos you love
collect | share | explore

teisorpnonstown92

Videos Collected

    No videos

teisorpnonstown92

[send message]
Member since: 12 Apr, 2018
Website: http://www.sanctamissa.pl/sekt...
Location: Aurora
Relationship status: Single
About me:
Uczestnictwo we Mszy Świętej Katolickiej to najważniejsza rzecz dla prawdziwie wierzącego katolika. Poznaj powody, dla których katolik nie powinien uczęszczać na Nowotwór mszy, czyli Nowy ryt. Sekta watykańska, Antykościół Vaticanum II zniszczył wiarę katolicką u setek milionów dusz doktryną ekumenizmu, która jest zabójcą dogmatu. Inspiratorem zabójczego Soboru Watykańskiego II jest heretyk Pierre Teilhard de Chardin, a antypapieże heretycy wprowadzają w życie jego nauki. O Katolickiej Muzyce Kościelnej oraz wszystkie chorały mszalnego śpiewu liturgicznego. Trochę apologetyki, modlitwy, godzinki, różaniec i pieśni maryjne. Do tego także dobra katolicka lektura duchowa do słuchania.

Badges

4 year
club

Collections

Followers (3)

[show all]
thumbnail
thumbnail
thumbnail

Following (0)

[show all]
None