collect the videos you love
collect | share | explore

vanbuomtb

Videos Collected

    No videos

vanbuomtb

[send message]
Member since: 15 Aug, 2019
Website: http://vancongnghiephn.com/van...
Relationship status: Taken
About me:
Van bướm là sản phẩm chuyên dụng thông minh. Giúp điều tiết hệ thống dòng chảy trên toàn đất nước. Đối với hệ thống thoát nước, dòng chảy hay bất cứ việc gì liên quan đến chất lỏng cũng không thể thiếu loại van công nghiệp này được. Nếu không sử dụng van công nghiệp này thì rất nhiều công trình hay hệ thống thoát nước sẽ bị cảnh “nước tràn bờ đê”.

Badges

3 year
club

Collections

Followers (3)

[show all]
thumbnail

Following (0)

[show all]
None